2020-04-21
Welcome to the Pioneers Latvia page!

Diversity is at the heart of "Pioneers into Practice", we bring together professionals and organisations from across public, private, research & NGO's backgrounds from a range of different climate change sectors. We offer the unique opportunity to collaborate across Europe, share expertise & best practice, expand networks and potentially create new products and services in the field of the climate change.

During the programme you will work in the cross-sectoral team on given challenge, receive group coaching and and support on transition thinking and system innovation and will complete placement (4-6 weeks, regional or international), work in groups on real challenges in the area of climate change adaptation and mitigation.

To apply from Latvia as either a Pioneer or Host you have to complete online application until the 1st June (24:00 CET). For more information on the application process please check out the 'How to Apply' page.

More details of the programme can be found on this website or https://ej.uz/klimat, or contacting your local Manage (see at the bottom of the page), we are looking forward to receive your application! 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dažādība ir "Pioneers into Practice" būtība, mēs savedam kopā profesionāļus ar dažādām sabiedriskā, valsts, pašvaldību, privātā sektora organizācijām, kas darbojas ar klimata pārmaiņu jautājumiem. Mēs piedāvājam unikālu iespēju starptautiskai sadarbībai, daloties ar labajām praksēm un ekspertīzi, paplašinot sadarbības tīklu un radot jaunus produktus un pakalpojumus.

Programmas laikā piedalīsies 4 -  6 nedēļu garā mobilitātē uz kādu no dalībvalstu vadošajām organizācijām, praktiskajās nodarbībās, grupā, risinot kādu reālu ar klimata pārmaiņām saistītu projektu, saņemsi atbalstu no koučiem par risinājumu meklēšanu problēmsituācijām klimata pārmaiņu jomā.

Lai pieteiktos kā dalībnieks vai kā uzņemošā organizācija, līdz 1. jūnijam (24.00 CET) jāaizpilda  pieteikums tiešsaistē. Vairāk informācijas par pieteikšanās procesu sadaļā 'How to Apply'.

 

Vairāk informācijas par programmu var atrast šajā mājas lapā vai https://ej.uz/klimat, vai sazinoties ar lokālo programmas koordinatoru (skatīt zemāk). Mēs gaidām Tavu pieteikumu!