2016-08-10
Witamy w Polsce

Meritum Programu Pioneers into Practice (PiP) jest różnorodność. Łączymy ze sobą profesjonalistów specjalizujących się w obszarze zmian klimatu z organizacjami publicznymi, prywatnymi, naukowo-badawczymi oraz NGO działającymi w szeroko pojętym sektorze ochrony klimatu. Oferujemy niepowtarzalną możliwość nawiązania współpracy na poziomie europejskim, wymiany doświadczeń i poznania najlepszych praktyk, a także tworzenia nowych produktów i usług wychodzących na przeciw zachodzącym zmianom klimatycznym.

 

W ramach Programu zapewniamy udział na stażu trwającym od 4 do 6 tygodni w wybranej lokalizacji PiP, współpracę w grupie najlepszych specjalistów celem rozwiązania klimatycznego realnego wyzwania regionalnego, ale przede wszystkim zapoznanie z metodologią Transition Thinking oraz System Innovation, dzięki udziale w sesjach mentoringowych.  

 

Program Pioneers into Practice realizowany jest w Polsce od 2010 roku. Koordynatorem jest Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o.. W ciągu sześciu lat tylko na Dolnym Śląsku wzięło w nim udział ponad 100 profesjonalistów - przedstawicieli dolnośląskich firm i instytucji, przedsiębiorców i naukowców.

 

Co roku w Programie biorą udział wyselekcjonowane firm z Dolnego Śląska (do 2014 roku) i całej Polski (od 2015 roku), które pełnią rolę Instytucji Goszczących Pionierów. Na liście Instytucji Goszczących pojawili się m.in.: KGHM Cuprum, Instytut Poltegor, Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego, MPWiK Wrocław, Viessmann, Port Lotniczy Wrocław, Toyota, Deloitte czy ZOO Wrocław.   


Jednym z najbardziej spektakularnych sukcesów, które zostały osiągnięte dzięki współpracy Pioniera z Instytucją Goszczącą jest współpraca Pionierem z 2015 Ove Tuksammel – założycielem estońskiej Enetic OÜ, a dolnośląską Porta Capena w zakresie rozwoju nowego systemu do optymalizacji zużycia energii w budynkach.