2020-04-01
Welcome to the Pioneers Slovenia page!

Program Pioneers into Practice je program strokovnega izobraževanja in izmenjav za strokovnjake s področij, ki so kakorkoli povezana s podnebnimi spremembami. Združuje strokovnjake iz industrije, podjetij, univerz, raziskovalnih ustanov, lokalnih uprav kot tudi neprofitnih in javnih organizacij. Je priložnost za mednarodno sodelovanje širom Evrope, izmenjavo strokovnih znanj in dobrih praks, širjenje strokovnih poznanstev in razvijanje novih produktov in storitev za zmanjševanje podnebnih sprememb. 

Program se prične v maju s 3-dnevno uvodno delavnico v Ljubljani, kjer boste prejeli znanja o sistemskih inovacijah s področja podnebnih sprememb in njihove blažitve. Razdeljeni boste v skupine, v okviru katerih boste delali na skupinskih projektih reševanja konkretnih okoljskih izzivov, pri čemer boste prejeli tudi mentorsko pomoč. Septembra/oktobra boste šli na strokovno izmenjavo (placement) za 4-6 tednov h gostiteljski organizaciji, ki je lahko v Sloveniji ali v tujini (v eni od 19ih v PiP program vključenih evropskih držav). Novembra se program zaključi z 2-dnevno zaključno delavnico v Ljubljani. 

Izvedbo Pioneers into Practice programa za Slovenijo že od leta 2014 vodi in koordinira CO NOT - Center odličnosti nizkoogljične tehnologije. CO NOT združuje vse bistvene slovenske potenciale, ki omogočajo skladen, celovit in sistematičen razvoj naprednih tehnologij in bodo pospešili prehajanje Slovenije v nizkoogljično družbo. Pri promociji in izvedbi programa nam pomagajo tudi naši partnerji, med katerimi sta tudi Kemijski inštitut in Tehnološki park Ljubljana. 

Če ste pripravljeni razmišljati in delovati izven okvirjev in si želite usvojiti nova znanja in izkušnje ter prispevati k področju zmanjševanja podnebnih sprememb, je to pravi program za vas! 

 _______________________________________________________________________­­­­­­­­­­­­­_______________________________

Pioneers into Practice is an education and exchange programme for the professionals from the various fields connected with climate change. 

It brings together climate change professionals with organisations from across public, private, research & not for profit backgrounds from a range of different climate change sectors. It 's a  unique opportunity to collaborate across Europe, share expertise & best practice, expand networks and create new products and services in the field of the climate change.

The Programme starts in May with a 3-day Introductory Workshop in Ljubljana, where you receive knowledge on transition thinking and system innovation in the area of climate change adaptation and mitigation.There you also take on group projects on real climate challenges, for which you also receive mentoring and support. In September/October you will go to a placement (professional exchange), which lasts from 4-6 weeks and can be domestic or international (in one of 19 countries all over Europe). In November you will finish the Programme with a 2-day Final Workshop in Ljubljana.

Delivered through CO NOT (Centre of Excellence for Low-Carbon Technologies), Pioneers into Practice has been running in Ljubljana since 2014. CO NOT unites all vital Slovenian potential in order to enable the harmonious, comprehensive and systematic development of advanced technologies designed to facilitate Slovenia's transformation into low-carbon society. Our partner network is involved in the promotion of the programme as well as the dissemination of its outcomes. Among our partners are the National Institute of Chemistry (NIC) and Technology Park of Ljubljana (TPLJ).

Within our participation in the programme we were able to acquire a wide range of experts who in the programme recognized an opportunity to acquire new knowledge, skills and professional experience from the best coaches and host organizations in their home countries and from all over Europe.

If you are ready to think outside the box and make climate innovation happen then this programme is for you!